VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 12. desember


tjenesterogprodukter
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Tjenester
Firmaet er tilbyder av følgende tjenester:
 • Vi kan ha rådgivende funksjon
 • Vi kan være leverandør av produkter for vann og avløp
 • Vi kan delta på de fleste utbygginger av små og mellomstore vann- og avløpsanlegg
 • Vi kan prosjektere og levere totalløsninger
 • Vi kan gi funksjonsgaranti på våre løsninger
 • Vi kan bistå med arrangement av fagseminar og øvrig informasjon om driftserfaring og anleggsutførelse innenfor kommunalteknikk

Produkter
Firmaet kan tilby produkter som følger:
 • Komplette pumpeanlegg for vann og avløp
 • Alle materialkvaliteter og trykklasser for røranlegg
 • Prefabrikerte løsninger for bygg, tanker og høydebasseng
 • Vannbehandlingsanlegg for de fleste prosesser
 • Avløpsrenseanlegg i prefabrikert utførelse
 • Reguleringsventiler i alle trykklasser og kvaliteter
 • Automatikk og styringer
 • Rehabilitering av vann og avløpsanlegg