VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 12. desember


referanseanlegg
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Trondheim kommune 28. desember 2015
APS Granåsen - 23 l/s - [ bilde ]

Prefabrikert pumpestasjon med eget maskinrom for tørroppstilte pumper og egen våtsump


Orkdal kommune 11. desember 2015
APS Idrettsparken - 120 l/s - [ bilde ]

Maskinentreprise: Ny hovedpumpestasjon med mekaniske installasjoner og pumpeanlegg inkl instumentering . Samarbeid med Orkla Maskin.


Orkdal kommune 18. november 2015
Monsetjåren VA-anlegg - 200 m3 - [ bilde ]

Levering av : 3 stk pumpestasjoner og 1 stk høydebasseng med ventilkammer komplett inkl styringer. Samarbeid med Brdr Bjerkli AS


NAF Lånke 18. september 2015
Pumpeanlegg vatning - 40 l/s - [ bilde ]

Vanningsanlegg for kjørebane NAF. Pumpestasjoner med instrumentering og styringer. Prosjekt i samarbeid med Brdr. Bjerkli AS


Hitra kommune 16. april 2015
Fjellværsøy høydebasseng - 600 m3 - [ bilde ]

Totalentreprise: Nytt høydebasseng med ventilkammer inkl grunn-ledning, mekanisk inst, elekto, SD-anlegg inkl prosjektering .