VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Tirsdag 12. november


referanseanlegg
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontaktStjørdal kommune 10. november 2016
APS Gråelva - 50 l/s - [ bilde ]

Avløpspumpestasjon med tørroppstilte pumper, styringer/SD-anlegg og maskin. Underdel i GUP med separat maskinrom med vindeltrapp og sump. Det ber etablert adkomst fra mellomdekke maskinrom til mellomdekke sump.


Hitra kommune 02. juni 2016
Fuglåsen høydebasseng - 6000 m3 - [ bilde ]

Totalentreprise. Grunn-ledningsarbeider. Betong-og byggentreprise. Maskin-og elektro inkl styringer SD


Bjugn kommune 02. juni 2016
Botngård høydebasseng - 1500 m3 - [ bilde ]

Totalentreprise: Grunn-og ledningsarbeider. Betong-og bygg-entreprise. Maskin- og elektroentrprise inkl styringer/SD


Melhus kommune 02. juni 2016
APS Kråkdalen - 3 l/s - [ bilde ]

Totalentreprise inkl prosjektering. Grunn-og ledningsarbeuder. Ny prefabrikert pumpestasjon med senkbare pumper komplett med koblet.


Trondheim kommune 28. desember 2015
Avløpspumpestasjon Tverreggflata - 26 l/s - [ bilde ]

Levering av komplett pumpestasjon med separat maskinrom for tørroppstilte pumper og egen våtsump