VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 12. desember


kontakt
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Firmaopplysninger
VA-Prosjekt Midt-Norge AS
Hoeggveien 66
7036 TRONDHEIM

Telefon: 73 96 46 24
Telefax: 73 96 46 25
Mobiltlf: 918 23 660

E-post: post@va-prosjekt.no

Daglig leder: Jan Olav Haugen

Organisasjonsnummer: 981401239

Bankkontonummer: 90511002744


Bilde / Kart
Fra Nord

Følg E6 (Omkjøringsveien) Sørover til avkjøring mot Nardo/Risvollan. Ta deretter til venstre i rundkjøringen mot Nardosenteret. Ta deretter til høre mot Risvollan. Deretter 3. vei til høyre. Kjør rett frem inn i blindvei og over en fartsdump. Vi holder til på toppen i en rød bygning i første etage.

Fra Sør

Følg E6 (Omkjøringsveien) mot Nord til avkjøring mot Nardo/Risvollan. Ta deretter til høyre i rundkjøringen mot Nardosenteret. Ta deretter til høre mot Risvollan. Deretter 3. vei til høyre. Kjør rett frem inn i blindvei og over en fartsdump. Vi holder til på toppen i en rød bygning i første etage.