VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 12. desember


godkjenninger
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Firmaet er godkjent for ansvarsrett innenfor:

SØK-funksjon
040.1 Bygningstiltak
050.2 Anleggstiltak
841.3 VAR-anlegg
Illustrasjon


PRO/KPR-funksjon
040.1 Bygningstiltak
050.2 Anleggstiltak
841.3 Vannforsyning
842.3 Vannrenseanlegg
843.3 Avløpsrenseanlegg
844.3 Ledningsanlegg
Illustrasjon


SAM-funksjon
040.1 Bygningstiltak
050.2 Anleggstiltak
841.3 VAR-anlegg
Illustrasjon

Godkjenningsmerke