VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 12. desember


hovedside
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Velkommen
Velkommen til vår firmaside. Her får du en enkel oversikt over våre aktiviteter og produkter.Forretningside
"VA-Prosjekt Midt-Norge AS skal være en leverandør av konsulent- og entreprenørtjenester for profesjonelle brukere i midtre handelsfelt. Firmaet skal ha en høy kompetanse innenfor sitt fagområde og være en effektiv og engasjert samarbeidspartner."Firmakonsept
Firmaet skal være en tilbyder av tjenester i kommunalteknisk marked og innenfor aquanæringen.


Firmaet satser på å være tilbyder av komplette løsninger som forenkler kommunikasjonen og garantiansvaret for kunden samt være kostnad- og kvalitetsbevisste i sin utførelse.