VA-Prosjekt AS Midt-Norge

Dråper
Torsdag 18. juli


hovedside
hovedside
produkter og tjenester
godkjenninger
referanseanlegg
kontakt

Velkommen
Velkommen til vår firmaside. Her får du en enkel oversikt over våre aktiviteter og produkter.



Forretningside
"VA-Prosjekt Midt-Norge AS skal være en leverandør av konsulent- og entreprenørtjenester for profesjonelle brukere i midtre handelsfelt. Firmaet skal ha en høy kompetanse innenfor sitt fagområde og være en effektiv og engasjert samarbeidspartner."



Firmakonsept
Firmaet skal være en tilbyder av tjenester i kommunalteknisk marked og innenfor aquanæringen.


Firmaet satser på å være tilbyder av komplette løsninger som forenkler kommunikasjonen og garantiansvaret for kunden samt være kostnad- og kvalitetsbevisste i sin utførelse.